wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Reklamacje i zwroty
Producenci
Kontakt

Reklamacje i zwroty

• Konsumentom* w sklepietechnicznym24.pl przysługuje 2-letnia gwarancja z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.
Przedsiębiorcom** w sklepietechnicznym24.pl przysługuje roczna gwarancja z tytułu rękojmi.


*Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.).

** Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 k.c.).


Gwarancja i serwis

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.


Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu bez wad, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

  Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 605-3030-88.

  Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

 2. W przypadku wystąpienia wad, Klient może dochodzić swoich uprawnień z rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również z gwarancji.
 3. W przypadku rękojmi Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a także za wady prawne.
 4. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w ramach rękojmi Klient może żądać:
  1. naprawy;
  2. wymiany Produktu na wolny od wad;
  3. obniżenia Ceny;
  4. odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 6. Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie reklamacji.
 7. W celu zareklamowania wadliwego Produktu na podstawie rękojmi, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem czy korzysta z rękojmi, czy z gwarancji (w przypadku gdy została udzielona gwarancja), przyczyny reklamacji (w przybliżeniu podać na czym wada polega), podaniem swoich danych, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres e-mail lub numer telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Klient powinien wskazać wybrany sposób realizacji reklamacji: naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna. Reklamację można złożyć również przy wykorzystaniu formularza reklamacji, stanowiącego załącznik do przesłanej faktury oraz niniejszego Regulaminu.
 8. Reklamację (np. wypełniony formularz), wadliwy Produkt, dowód zakupu (np.kopia faktury VAT) lub informację o dowodzie zakupu (np. numer Zamówienia, data) należy wysłać na adres Sprzedawcy: "TERMO-ELEKTRO-DUET" GRZEGORZ LEWIŃSKI , 98-420 Sokolniki ul. Warszawska 124
 9. W celu skorzystania z możliwości odbioru reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę, Klient może skontaktować się z BOK.
 10. Jeśli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Klient powinien udostępnić go w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 11. Sprzedawca w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji.
 12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 13. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 14. Klient nie będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie przed jego terminem zawiadomienia o wadzie.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: glewin@wp.pl lub telefonicznie: +48 605-3030-88. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.


Zwrot produktów

 

 1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Klient chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy powinien złożyć oświadczenie np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: glewin@wp.pl. W tym celu Klient może skorzystać z doręczonego mu wzoru formularza lub wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Sprzedawcy: glewin@wp.pl. W przypadku złożenia powyższego oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta zarówno Sprzedawca, jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony. Koszty dostawy lub odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego pokrywa Sprzedawca. Klient pokrywa jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeśli ze względu na swój charakter (np. przesyłki wielkogabarytowe) Produkt nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Klienta o szacowanych kosztach przesłania Produktu do Sprzedawcy. Zwracany Produkt należy wysłać niezwłocznie na adres Sprzedawcy: "TERMO-ELEKTRO-DUET" GRZEGORZ LEWIŃSKI , ul. Warszawska 124 98-420 Sokolniki ; nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu przesyłki z towarem, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty realizacji Zamówienia (Koszty dostawy lub odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego).
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu